سلام

آخرین باری که دست پدرت رو بوسیدی کی بوده.آخرین باری که دست مادرت رو بوسیدی کی بوده.خدا رحمت کنه اون پدر و مادرهایی که بین ما نیستند.ولی اونهاکه پدر و مادرشون هستند تا چقدر قدرشون رو میدونند. تا چقدر بهشون میرسند و محبت میکنند. دغدغه پدر و مادرهای ما فقط رسیدگی مالی نیست اونها فقط محبت میخواهند اونها فقط احترام میخواهند. نمیخوام بگم امروز جوانها و نوجوانها نسبت به بزرگترها بی محبت شدند بلکه ماهم که میانسال هستیم بی تفاوت شدیم ما هم بی محبت شدیم و واقعا خدا به فریاد آینده نه چندان دورمون برسه.