سلام.ببخشید چند روزی نبودم شاید به این نتیجه رسیده باشم که آیا وجود این وبلاگ لازم هست و کمکی به پیشبرد کا من یا حل مشکل کسی میکنه یا نه ؟؟؟!

اما مهم نیست کسی وبلاگ منو ببینه یا نه بلکه مهم این که من تلاش خودم رو کرده باشم و بعدش دیگه با خداست...

به هرحال خوشحال میشم بتونم گره ای از کاری اگر بتونم بازکنم.