انواع بیمه‌های اتومبیل

در حال حاضر بیمه‌های مرتبط با اتومبیل به سه دسته بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده تقسیم می‌شوند.

بیمه نامه شخص ثالث

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی یا مالی) تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی(جزیی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد. منظور از خسارت‌های مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. بیمه شخص‌ثالث در اغلب کشورهای جهان اجباری شده و در ایران نیز از سال 1347 اجباری شده است و پوشش‌های مازاد بر سقف اجباری مصوب قانونی، به صورت پوشش‌های اختیاری مازاد به متقاضیان ارائه می‌شود.

مشتریان بیمه‌ شخص‌ثالث اتومبیل

طبق ماده 1 قانون شخص‌ثالث، دارندگان وسایل نقلیه ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث می‌باشند.(دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو می باشد)

خطرات تحت پوشش بیمه‌ شخص‌ثالث

در بیمه شخص ثالث بیمه دانا خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه.

- خسارت‌هایی که از محمولات وسیله نقلیه موضوع بیمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

 

خسارات خارج از تعهدات بیمه شخص‌ثالث 

- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

- خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه.

- خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تششعات اتمی و رادیو اکتیو.

- خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم.

- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

 

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص‌ثالث

حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه‌گر مطابق تعرفه‌های مصوب تعیین و اعمال می‌شود. به منظور تشویق بیمه‌گذاران به دقت در رانندگی، به آن دسته از بیمه‌گذارانی که در یکسال بیمه‌ای هیچگونه خسارتی ایجاد نکرده باشند به هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیف اعطا می‌شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال‌های بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود .

بیمه حوادث راننده

پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های جانی (نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

یادآوری

- به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع استفاده آن و پوشش‌های مورد نیاز ( درخواستی ) بیمه‌گذار تکمیل گردد.

- جهت تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، حداقل 72 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمائید . چنانچه بیمه‌نامه قبلی نداشته و یا از تاریخ اتمام اعتبار بیمه‌نامه یکسال یا بیشتر گذشته باشد معادل صددرصد حق بیمه شخص‌ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تأخیر در حق بیمه‌نامه جدید جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعمال می‌گردد.

 

پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس (کروکی)

شرکت بیمه دانا به منظور رفاه بیمه‌گذاران محترم و زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌های ترافیک که پس از این گونه حوادث ایجاد می‌شود، خسارت مالی خودروهایی را که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی اجباری مندرج در این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت می‌نماید.

مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده

- مدارک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن.

- بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن.

- تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.

- مدارک شناسایی راننده خودرو.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث(مالی)

- اصل کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه.

اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث زیان‌دیده.

- گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان. 

کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.

- اصل سند مالکیت خودروی زیان‌دیده و کارت ملی مالک. 

ارائه اصل کروکی سازش و تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف درخساراتی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه‌نامه می‌باشد و یا نیاز به ارائه کروکی دارد.

در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است.

در خسارات دارای کروکی بالاتر از مبلغ بیست میلیون ریال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدیدکارشناس بیمه گر الزامی است.