بیمه دانا نشان عالی تندیس مشتری مداری گرفتبیمه دانا نشان عالی تندیس مشتری مداری گرفتبیمه دانا تندیس  اولین جشنواره ملی رضایت مندی مشتری را در حوزه بانک و بیمه دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در مراسم اولین جشنواره ملی رضایتمندی مشتری که روز 29 آذر ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. شرکت های بیمه و بانک های مشتری مدارتندیس های خود را از این جشنواره دریافت کردند.

شرکت بیمه دانا که تاکنون چندین بار با کسب رتبه های نخست مشتری مداری در سطح شهرستانهای مختلف، کوشیده بهترین نوع خدمت رسانی بیمه ای را به بیمه گذاران خود ارائه کند، در این جشنواره نیز موفق به کسب تندیس مشتری مداری با مدیریت شایسته در حوزه بیمه و بانک شد.

در این جشنواره که تنی چند از مسئولان و دست اندرکاران بازاریابی و مقامات کشوری همچون معاون کل نهاد ریاست جمهوری، معاون وزیر اقتصاد، رئیس انجمن و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان حضور داشتند، دکتر رضا جعفری رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بیمه دانا ، نشان عالی مشتری مداری را دریافت کرد.