ارائه تخفیف ویژه جهت خودروهای سواری

تخفیف ویژه بیمه نامه ثالث 15 درصد با پرداخت نقدی

تخفیف ویژه بیمه نامه ثالث 10 درصد پرداخت بصورت اقساطی (30 درصد نقدی الباقی طی دو فقره چک 60 و 120 روزه)